سرویس خواب کیوب لاین

ایجادنظم در عین بی نظمی با استفاده از ترکیبی مدرن، متشکل از پنل هایی با ضخامتهای ناهمگن که مجموعه ای همگن را معرفی مینماید.
استفاده از پروفیل های قطور باعث استحکام هرچه بیشتر این مجموعه گردیده است .
میز آرایش مدرن طراحی شده وزیرا شامل آینه متصل به شکل کمد را دارا میباشد.
کمد لباس : در یک طرف دارای آینه می باشد. داخل کمد لباس کشو و طبقات بسیار مناسب تعبیه شده که قابلیت تنظیم و تغییر دارند.
علاوه بر کشو و طبقات قابل تنظیم ، رگال یا آویز لباس طبق استاندارد لباسهای رایج تعبیه شده است.

تخت خواب CubeLine

اطلاعات فنی محصول
تخت دونفره ۱۶۰:عرض ۲۲۲ سانتی متر
تخت دونفره ۱۸۰:عرض ۲۴۲ سانتی متر

پاتختی CubeLine

اطلاعات فنی محصول
عرض :۶۰۰ سانتی متر
عمق : ۴۵ سانتی متر
ارتفاع : ۴۵ سانتی متر

میز آرایش CubeLine

اطلاعات فنی محصول
عرض :۱۳۵ سانتی متر
عمق :۵۰ سانتی متر
ارتفاع :۱۹۵ سانتی متر

دراور CubeLine

اطلاعات فنی محصول
عرض :۱۲۰ سانتی متر
عمق :۵۰ سانتی متر
ارتفاع :۱۰۰سانتی متر

کمد

اطلاعات فنی محصول
عرض :۱۸۳ سانتی متر
عمق :۶۵ سانتی متر
ارتفاع :۱۹۵ سانتی متر

تنوع رنگ برای محصولات