تخت خواب CubeLine

اطلاعات فنی محصول
تخت دونفره ۱۶۰:عرض ۲۲۲ سانتی متر
تخت دونفره ۱۸۰:عرض ۲۴۲ سانتی متر

پاتختی CubeLine

اطلاعات فنی محصول
عرض :۶۰۰ سانتی متر
عمق : ۴۵ سانتی متر
ارتفاع : ۴۵ سانتی متر

میز آرایش CubeLine

اطلاعات فنی محصول
عرض :۱۳۵ سانتی متر
عمق :۵۰ سانتی متر
ارتفاع :۱۹۵ سانتی متر

دراور CubeLine

اطلاعات فنی محصول
عرض :۱۲۰ سانتی متر
عمق :۵۰ سانتی متر
ارتفاع :۱۰۰سانتی متر

کمد

اطلاعات فنی محصول
عرض :۱۸۳ سانتی متر
عمق :۶۵ سانتی متر
ارتفاع :۱۹۵ سانتی متر

تنوع رنگ برای محصولات