تخت خواب

اطلاعات فنی محصول
تخت خواب یک نفره ۹۰
تخت خواب یک نفره ۱۲۰
تخت خواب دو نفره ۱۶۰
تخت خواب دو نفره ۱۸۰

پاتختی

اطلاعات فنی محصول
عرض :۵۳سانتی متر
عمق :۴۷سانتی متر
ارتفاع :۵۷سانتی متر

دراور

اطلاعات فنی محصول
عرض:۹۰سانتی متر
عمق:۵۹سانتی متر
ارتفاع:۱۰۹سانتی متر

میز آرایش

اطلاعات فنی محصول
عرض :۱۱۷سانتی متر
عمق :۴۸سانتی متر
ارتفاع :۷۰سانتی متر

صندلی میز آرایش

اطلاعات فنی محصول
عرض:۴۰سانتی متر
عمق:۴۰سانتی متر
ارتفاع:۴۵سانتی متر

تنوع رنگ برای محصولات