کنسول

اطلاعات فنی محصول
عرض :۱۷۰سانتی متر
عمق :۴۵سانتی متر
ارتفاع :۸۶سانتی متر

میز جلومبلی

اطلاعات فنی محصول
عرض :۱۰۰سانتی متر
عمق :۸۰سانتی متر
ارتفاع :۳۸سانتی متر

میز تلویزیون مدل ۱ و باکس کنار تلویزیون

اطلاعات فنی محصول
عرض :۲۰۰سانتی متر
عمق :۳۵سانتی متر
ارتفاع :۴۸سانتی متر

میز تلویزیون مدل ۲

اطلاعات فنی محصول
عرض :۱۹۰سانتی متر
عمق :۴۰سانتی متر
ارتفاع :۴۰سانتی متر

میز تلویزیون مدل ۳

اطلاعات فنی محصول
عرض :۱۹۳سانتی متر
عمق :۴۰سانتی متر
ارتفاع :۴۵سانتی متر

میز تلویزیون مدل۴

اطلاعات فنی محصول
عرض :۱۸۴سانتی متر
عمق :۴۰سانتی متر
ارتفاع :۴۷سانتی متر

میز نهارخوری

اطلاعات فنی محصول
عرض :۹۸سانتی متر
طول :۲۲۰سانتی متر
ارتفاع :۷۵سانتی متر

تنوع رنگ برای محصولات